ניסיתי לתאר אותך בצבעים

בראשי השתוללה יצירה עצומה

חיה וססגונית

העברתי את הכל על נייר

אך הוא, חסר צבע

מחוויר

לעומתך.