יצחק כהן

ירושלמי בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו

שיר בוקר

יש לי חלום

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה