כל הדברים הקיימים הם יצירת האל

והם לתועלת האדם , החיה , הצומח והדומם.

האור , הרוחות והגשמים .

השמש , הירח וצבא הכוכבים .

ישנה סימבוזיה בין כל הדברים

אותם יצרם האל לטובה במעשים .

 

לכן חשוב להתייחס לכל דבר בכבוד

לסביבתנו ולכל מה שמזדמן לידינו

ובחזרה אנו מקבלים פידבק חיובי

וזאת אנו רואים יום יום באופן מעשי .

 

הטיפול בצמחים וההשקיה הטובה

יניבו תוצרת טובה של תנובה.

רועה עדרו משתבח בחלב משבח .

המטפל בכלב זוכה בידיד מסור ונאמן .

 

גם לטיפול הטוב בדומם יש תוצאה יפה

וככל שהטיפול מסור יותר התמורה יותר נאה  .

 

והעיקר שבעיקרים:

אל תצפה שתמיד תקבל משוב למעשיך .

 אבל תמיד תרגיש טוב יותר ומצפונך יהיה שקט.

גם תפילה נאמרת ללא כל תנאי לקבלת תמורה .

אבל מיד מקבלים  סיפוק רב , נחת רוח ושלווה.

 

וזה הדבר  החשוב יותר מכל דבר.

חשוב  שידעו  אלה שאינם נוהגים להתפלל

ולדעת עד כמה רוך מקבל המתפלל, מבחינה נפשית,

שהיא טובה לא פחות ממעלה רפואית.