"תוכו אכל קליפתו זרק"/ יצחק כהן

 

יש דברים יפים הנאמרים בפשטות

נשמעים בנחת ומפיקים לקחם בזהירות

את חשיבותם אל ליבנו בחוזקה נאמץ

ואת השאר נניח ולא ניתן להם להתפרץ

 

דברי הבל ושטות זרוק לפח

ודבר חכמה שמור לבל  ירחק

הפק רק את הטוב מכל דבר

ואל תיקח את השייר

 

השייר הוא הקליפה הריקה מכל תוכן

והתוכן הוא זה הממלא כל דופן

כנאמר:"מצא רימון תוכו אכל קליפתו זרק"

את גרגיריו בפיו סחט ושאריותיו לאשפה ירק