שבע כהן

ירושלמית, בתחילת דרכי בכתיבה

ואין בי את עיבורך

יה אכסוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה