מירוש

כזאת אנכי:שקטה כמימי אגם. ואוהבת שלוות חולין, עיני תינוקות ושיריו של פרנסיס ג'ם.. [רחל]

וחטאתי, ופשעתי, וכאבתי, ובכיתי ונשברתי, ירושלם

נעימה של כאב [והתפכחות]

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה