מירוש

כזאת אנכי:שקטה כמימי אגם. ואוהבת שלוות חולין, עיני תינוקות ושיריו של פרנסיס ג'ם.. [רחל]

ואתה טוען שאתה רואה 6-6

נשימה מטהרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה