מביט מהצד

........................................

הכל וכלום

התכונה הנפוצה ביותר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה