נטע .

"ותלכי בשדה הרטב, וירחב בך השקט, כאור בשולי הענן.." נולדתי באביב, בת 25. שמחה להאיר פנים

שייכת

חוק שימור האובייקט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה