דבורה רזיאל

נולדתי באוקטובר אולי ביום אולי בלילה. לא יודעת.

הרהורי תשובה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה