אני לא כמו פרפר המנצל את הפרח ועובר אחר-כך לעוד אלף פרחים. אינני קפוא ולבי לא לב קרח ולא תצטרכי אותו להלחים. אני לא כמו הים שיופיו פג במלח ששורף בעיניים ואחר-כך בוכים. ואינני האל הרואה את הנצח ; רואה אני רק את שנינו פורחים. אני רק בן-אדם שאוהב את הריח שמפיצה נשמתך לכל הדרכים.       אני פשוט אוהב אותך, פשוט מאוד אוהב אותך, חושב עלייך בלילות ובימים...