לעזאזל.

אני לא מצליח לכוון

אף מילה של וידוי

דרך החרך הצר שפערתי

בתקרת מקדש המעט שלי

כל חטא,

במקום לצאת,

ניתז עלי בחזרה

ועכשיו

כל האשמנו בגדנו

על הגב שלי.

הייתי מעדיף לעמוד

עם כולם בעזרה

ובעזרה של כהן

פשוט לראות

איך כל החטאים שלי הולכים

לעזאזל.