רקיע אילם

אילם. כי השירה האמיתית היא ללא מילים

שקט זועק

היום של התאונה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה