'אשירה לה

הגשמה

בקומה זקופה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה