'אשירה לה

בקומה זקופה

הגשמה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה