'אשירה לה

הפלגה

בקומה זקופה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה