האם ראיתי רכבות המוליכות פרות דקות אל בית המטבחיים או שחלום נורא הזכיר לי נשכחות ואתעורר כמו פרעה בדמי הלַיִל ? ואתעורר ותיפעם רוחי עד כלות ואחלום על שדות הקטל הסדוקים ובקנה אחד השיבולים עולות ובקנה אחד הכדורים שורקים ותחלופנה השנים בשביעיות וקם לו דור שלא ידע את אֵלֶּה שניטבחו כדי שהוא יוכל להיות תינוק אשר נישבה בבית המלך