הם הפילו התופת הגרעינית! היו היחידים בעולם, שבכידונם האטומי, עד הֶשמד היכו ופגעו. על הירושימה ונגסקי, פרוכת - חושך העיטו; סָביב, ראשי - ההרים הזדעזעו. נזכור - נא כולנו! את האסון של הירושימה ונגסקי. נזכור מאות אלפים, שנפלו קורבן, על מזבח מירוץ - חימוש המטורף. פעמוני הירושימה, מצלצלים כמקוש - הזהרה וכאות מתריע; על העולם כולו, לזכור ולא לשכוח, את הגיהנום שהתחולל אז!!!