(",) מחייך בחינניות blabla@dgmail.com

נביא זעם נחמד

שדות בתמוז

אין טעם לקרא ........ הכותב מכתב כתוב שכתבנו בכתיב חסר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה