שערורייה, כך קראו לזה.

ראש ממשלת טורקיה הגיע לארץ.(וביקר ביד ושם)

גוי גמור, מוסלמי אדוק.

בקשו ממנו לחבוש כיפה.

הוא התנגד.

שערורייה, כך קראו לזה.

שערורייה? אני שואל.

אתם שצריכים לחבוש כיפה, ואינכם.(ביום רגיל)

אתם שצריכים לכבד את דתכם, ואינכם.

אתם מבקשים מאדם שלא קשור, שיכבד את מה שאינכם מכבדים.

מה שעוד, הוא- כיבד.(בזה שהוא הגיע והיה והביע סימפטיה)

אתם- אותו, ואת עצמכם לא כיבדתם.

שערורייה, כך אני קורא לזה.