צביה קרוב

האדם בעל אצבעות הזהב

לב באור נוגע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה