ועיני רכות כי שנואה אני סופגות אל תוכן את מליחות דימעותי האילמות. שנואה בשוכבי שנואה בקומי שנואה לצד אחותי שנואה בביתי שנואה בצאתי צרה בבית אבי. לא שונאת רק שנואה בעיניים לאות מחפשת בין בדלי השנאה מחטטת למצוא שבבי חיבה עקובה.