יונת שלום

רק על עצמי לספר ידעתי, צר עולמי כעולם נמלה. עובדת סוציאלית מתחילה...

את בסדר, אבל...

"ותלכי בם כהלך התם"

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה