כיצד יבין, כוכב יחיד השט לאור ירח בנצוץ בלאט עטוף נגה בחזיונות שוקע. אין בי לא כלום- אך כלום אפשר- שאף אותו ירח, נשק בחן על שתי עיני הן לב באור נוגע.