היום הזה מרגש אותי- בבתוליות שלו. אני פותחת- את עיני ומתגלה לפני, אור עצום מן רעננות אופטימית. ואני- צפה על גליה מסונוורת.