לימוד להבין את הגעש ולשמור על חומו, אך לזרום עם הקצף- הלבן בתומו. לחבר את כל גל אל הים הפתוח ולשאוף כל דקה אל הרוח הרוח!