באפילת הפחד

המלאך רפאל

נגע בידי

ועיניו נצצו

חלומות

 

לימיני רפאל

ומעלי שכינת אל

אמרתי בלחש

ברכת הגומל