במקום בו כלות המילים, נפתחות התפילות. בתחילה, גם הן, משפטים ומילים. אך אט אט נותר - מלמול, המותיר אחריו רק שתיקה. שם בשקט הזה, מתמצות הבקשות כולן- מאויי הגוף והרוח נשטפים אל דמעה יחידה.