הגשם דוקר היום

כל טיפה

חדה כזכוכית

פוצעת בלי רחם

אני בחדר החם

והוא מטפטף, תופף

וכואב