לו יכולתי לשטוף את עצמי מגופי ולצלול לי לאי תודעה. לו יכולתי לנשוף את נפשי מאפי ולפרוח ללא מטרה. לו יכולתי לצרוח את עצמי מגרוני להשאיר מאחור רק דממה. לו עצמתי עצמי מעיני, ושכחתי.