האדם בעל אצבעות הזהב

אין לו עניין

בתענוגות הבשר הכסף או התאווה

כל הוויתו היא

לתפוס את הסוד והרוח בין שריגי הקודש

ולהזהיב אותם בעטו

למלל רהוט של אמת.