כמה עצוב שהרגעים השמחים בימי האחרונים הם מכך, שאנשים רואים יופי בעצבות שלי.