יש בזה שמץ של טירוף סערה התלויה על בלי מה. לא יודעת- אם ליבי לוחש לי סוד, או רוחש מזימה. פורחת מטיפה של מים בתקווה שזו, מבשרת על גשם. מחוייכת מול קרני השמש, ילדותית, מתרגשת. בעיניים עצומות- מתפללת, שיחלוף מחר. רק לא עוד תעתוע של חלום עקר.