לאחר שטבלתי בניקבת דימעותיי, מטוהרת דילגתי- מסוממת קימעה, על קו האופק. במפגש הבלתי מושג- במגע הבלתי אפשרי שם דילגתי. עקבי לא היו עוד, קצות רגלי מותירות- אדוות רכות של שמים אל רחום וחנון ארך אפיים אל רחום ... אל אפיים... שם מים.