סמו של היחד, מסוכן בשל ידידותו שאיפתו להרגיע ראש מונח, חיוך להרדים. בבוקר- כמו כאב איום, הלבד, צורב בעורקים העניים אדומות האנשים- צללים מטושטשים. מה לי יחד? מה לי לבד? ביום ההוא אלחש אחד ושמו אחד.