"מוסיף והולך"

נר הראשון.

מוסיף אור?

 או דמעות?

לו ידעתי ביום אחרון.

 

הפח נשבר

ואנחנו נמלטנו

אל החושך שלא הצלחנו לגרש 

 

נשאר רק שמש בודד.

 

הוא עדיין ממתין לנס.