הס והרחק פניך כי לא יראני אדם וחי עיני - חלונות קודש הקודשים שקופים אטומים אל תביט אל תיפול על פניך זו אני שנופלת האש שבוערת תפסה בעצמותי והסנה איננו אוכל.