בין תהום לתהום בעמקי נשיה היא לוחצת על כפתור המצוקה. לא צילצול- לא נורה רק שתיקה, מעיקה מעיקה. שוב, לוחצת, לוחצת אחוזת בעתה, אין עונה ואין בא. כואבת, באדום, בכחול מחליפה צבעים- אין זו כי אם אצבע אלוהים. עייפה- בלובן שחור ותשמוט הכפתור...