ביוצאי מפתח הבית בחרש קיללתי הגשם. כי הוא קר ועצוב מבפנים. אז אימי נזעקה מה זה , את לוחשת, אלי, אל תקשיב לתפילה של עוברי הדרכים. לא קוסמת ולא מלחשת, אך כיצד היא תוכל להבין? מזה זמן שאני כבר בדרך- אבל לי הוא כבר לא מאזין.