אמא


אני רואה בחרדת קודש

כיצד אימי

נאספת אט אט,

בקמט אל קמט

מקפלת את עצמה.