מילים מילים

מילים שיהיו לשורות

עיניים מתרוצצות

ומחשבות חורשות

 

רוח גויאבות

גרגרי קפה

חמה בשקיעתה

ולבנה בזריחתה

 

המגורשים והניטעים

המחפשים והמשכחים

עיניים מסקרות

ומחשבות חורשות-

להרוות במילים

 

והשורות מרצדות

על קירות הבתים

על שדות ושבילים

בימים ובעבים

 

מחפשות הן השורות

ניצוץ להדליק

ולהישרף בלהבה

אש שחורה על אש לבנה

 

ומסמאות עיניים

מסמאות הן השורות

מחפשות חיים

אך ממיתות בלחישתן

 

קברי מילים כורות הן-

לריח הגויאבות

לגרגרי הקפה

לתוגת החמה בשקיעתה

לכיסופי הלבנה

לעלבון המגורשים ויגונם

לרינת הניטעים ולגילם

לתעיית לב המחפש

ולשנת המשכח

 

קברים קברים

סדורים זה בצד זה

שורות שורות

שטמנו בהם פעם

חיים

(ויכס עפר המילים?)