אני חוזר

כמו לא הייתי מים

 בין תהומות רבה

כאילו לא הוצפתי

לא גאיתי

לא נשברתי

לא קצפתי בסערה

אולי סוף כל משבר ים להיות אדווה

שקט,רוגע,מלטף

אני חוזר לחוף

.בתשובה