אלוקי –

זכני להיות.

לא כבעלי התשובה

במקומותינו,

המצטטים פירורים

משולחנות גבוהים,

המרקיעים שחקים

ומציירים בליבם

כי משיגים הם

כתפוס ידם.

 

רק כאותו בעל תשובה

בבית הכנסת הספרדי -

המטעים הברותיו בנעימה,

ההוגה מילותיו בחדווה

ועורו קורן ופניו מאירים

כשש על כל אמרה ואמרה

מאמרותיך

כמוצא שלל רב.