אדם חי את חייו.

חברה חיה את מתיה

את המוכנים

להקריב עצמם עליה

 

ואנו

הרגנו את מתינו

כדי שיניחו לנו

לחיות את חיינו