ליאת פאלק

הלומת חיים ורועדת קמעה

אל מול עולם בודד

הלוּם שמיים אתה- נצר למשפחת כוכבים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה