ליאת פאלק

הלומת חיים ורועדת קמעה

שעת לילה מאוחר

וזוהי מנתי ועם כך אהיה מאושרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה