לא ידעתי סודו של קו

של צליל העומד לעצמו

מילה שלבדה נאמרת

שם לכל טעם ואות.

ישנם שיכירו סודם

וייצרו בפשטות נאדרת

כל מילה במקומה תעמוד

וכל צליל עולמות יאצור

 

אייך פשטות נעלמת

מדוע ממני נסתַרת?

לא ידעתי השיר והלחן

כמו חפצה בם נפשי להכיר.

רעיוניי העורגים להופיע

פשוטים מכל קו ומילה

ייקוו לצלילים יושקעו במילים

ייעלמו בבליל אותיות.