המהפכה עוד תַעוּר מִתָרְדֶמֵיָה!
כאלומת אור שמשה תאיר.
המון צָמוּת ומורעב - גבבו יִזְדַקפָה;
כנחשול רוגש להט המרי יבעיר.

כל מפעל ובית-חרושת ניקח לידינו;
חרב מלחמתנו, מעל עושר-האדונים יתנופף.
כל אשר סמוכים על שולחן ההמונים,
נעקור מקרבינו.
שלטונו של המון ממעל נסופף!