לא היתה המילה לחם חוקי

ולא כחומר בידי

משפטי לא חצבו להבות

ואף שורותי לא

דילגו בדו משמעות.

 

ושירי – סיפורים מקוטעים

הגיונות גזורים

ובין המילים והשורות

לא נזרקה נשמה ממעל.

 

רק היו שורותי ניצבות

לעדות כי האמנתי

כי סירבתי להיכנע

לים האדישות.