מדוע הרסתם בתים?
מדוע גורלות החרבתם?
היש לכם רגש טיפין?!
הגזענות שלכם חוצה קוי-אודם;
לכך אין להסכין.

הבתים שהוחרבו מחדש נקימה!
לגזענות הממלכתית לא ניכנע.
את גרזן ההריסות, אל בתי הערבים נמנע מלהגיע;
שום קרקע עוד לא תופקע.

לא נשלים עם הטיהור האתני!
לשנאת-העמים לא ניתן להשתולל.
ניאבק ולא נִרַתֵעַ;
לְנַצֵחַ תהיה ידינו לאל!