א.

זהו! התייאשתי.

לא אמצאך עוד

וגם אם קיימת את

הרי שבצד השני

של האדם.

 

ב.

רק אחד נותר

שיכול לזווגני

והרי קריעות ים סוף

אין עוד בנמצא

רק ים גדול

ומלא דגים.

 

ג.

מה עוד אצטרך להקריב

בעבור צלע -

בעבור אבדה?

והרי בתורתך אמור –

אבדה בהיסח דעת נמצאת

והרי דעתי בהיסח תדיר

בחיפוש האבדה.

 

ד.

רק אם אוכל להקריב

את כל ישותי

לידע כי הכל כלול

ממך

רק אם אדע

כי אתה הקורע

והמשיב את הים

לאיתנו

 

ה.

תנני לשוב להיות

כים נגרש

גואה בשפלותי אליך

סוער על משבריך

 

ו.

ושם

תחת חופתי

יאירו כוכביך

המאירים ככברה

ויעידו

כי פיניתי

מקום גם לך

בליבי

בביתי.