,חורבן הבית הערב

חורבן בתוך ביתי שלי - בנשמתי

עזובה- חורבן שמימי ללא מטרה

ולבד- כמו חורבן הבית

שועלים יהלכו בחורבנו

יחפשו... את רבי עקיבא

המצחק לנוכח החורבן

היודע כי עתיד להבנות בית זה

שאם נתקיימה בו נבואת החורבן

ודאי וודאי שתתקיים נבואת בנייתו

יחפשו את רבי עקיבא-בתוך חורבנו יחפשו הם

ואף אחפש אני את הצחוק הבטוח

היודע ידיעה פנימית

כי תבוא בניית ביתי שלי - הפנימי