ראשי מוצף באין ספור מחשבות

מבקש מנוחה.

ליבי הומה וכואב

מבקש רפואה.

כל כולי זועקת אליך,

אנא אלי.