חסרה העוצמה,

חסר הרגש,

חסר הדבר האמיתי-

ההשתוקקות מתוך אמונה.